ПРОЕКТ 499

ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ

Проектът е създаден с цел да разпространява творчеството и красотата в математиката сред учениците. Заниманията по забавната математика още от ранна възраст развиват логическото мислене, интелекта и пораждат траен интерес към математиката в бъдещото развитие на децата. Увличането в математиката чрез игри, логически задачи и практически дейности са в основата на проекта. Учениците могат да учат, забавлявайки се. Представената информация е онагледена с клипове, тестове, задачи, упражнения и др.


АВТОРИ

"Математиката е като тунел, на който му трябва светлина." - Валерия и Джан