Възникване на математиката

Известни елементарни представи за количеството и за пространствените форми вероятно са били достояние на човешкия род още от неговата поява. Най-простите операции от този тип (сравняване на разстояния, установяване на липса на предмет сред малка група от предмети) са по силите дори на висшите животни. В процеса на развитие на човека тези първоначално прости представи са се обогатявали и усложнявали. На даден етап е възникнала нуждата от оформянето им в понятия и подреждането на натрупаните знания в стройна система.

Математиката като наука възниква с появата на цивилизования начин на живот през IV-III хил. пр. Хр. Но дори преди този период хората са имали нужда да отброяват разни неща, което съдим по намерени при разкопки сметала, направени от кости.

Математиците, променили света

Що е математика?

Математика е изучаването на области като количествата, пространствените структури, типовете пространство и извършването на изчисления. Сред математиците и философите съществуват най-разнообразни мнени я по въпроса какво изучава математиката, от което произтичат различните определения на тази наука. По-късно се развива в доста сложна и многостранна наука за абстрактни количествени и качествени връзки, форми и с труктури.

Няма приета дефиниция на математиката. Първоначално се използва за изчисляване, измерванеи за изучаване на формите и движенията на физическите обекти чрез дедуктивни разсъждения и абстракции. Математиците формулират нови изводи и се опитват да установят валидността си въз основа на успешно избрани аксиоми и дефиниции.