Добре дошли ...

Тук може да откриете урока, който ви е нужен от следните класове:

4 клас

1.Събиране на многоцифрени числа

2.Изваждане на многоцифрени числа

3.Умножение с двуцифрени числа

4.Деление с двуцифрени числа

5 клас

1.Въвеждане на обикновени дроби

2.Събиране на обикновени дроби

3.Изваждане на обикновени дроби

4.Умножение на обикновени дроби

5.Деление на обикновени дроби

6.Въвеждане на десетични дроби

7.Събиране на десетични дроби

8.Изваждане на десетични дроби

9.Умножение на десетични дроби

10.Деление на десетични дроби

11.Намиране на лице на триъгълник

12.Намиране на лице на успоредник

13.Намиране на лице на трапец

14.Намиране на лице на ромб

6 клас

1.Намиране на лице на призма

2.Намиране на обем на паралелепипед

3.Намиране на обем на цилиндър

4.Намиране на обем на кълбо

"Не си въобразявайте, че математиката е трудна, неразбираема и отблъскваща за здравия разум. Тя просто е идеална реализация на здравия разум." - Уилям Томсън